Viltmål 50m 2022


Träningstider:

April, maj, juni, augusti:            Tisdagar från kl.17.30 

September, ½ oktober:             Lördagar från kl.09.00

 Skjutledare

Priser klicka här

  

Skjuttider   

Skott får inte avlossas utanför nedan angivna tider.

Undantag: 22Lr.

                Juni & Juli        Övriga året

Vardagar:  09.00-21.00      09.00-21.00  

Fredag      09.00-18.00       09.00-18.00

Lördag      09.00-18.00       09.00-18.00

Söndag     10.00-18.00       10.00-18.00

Helgaftnar: Midsommarafton ingen skjutning, övriga se lördagar 

Ingen skjutning: juldag,nyårsdag,påskdag,pingstdag,midsommardag samt allhelgonadag 


Banansvariga:

Anders Lidbäck  070-2094975

 Ordnings & säkerhetsföreskrifter:

Skjutning får endast ske på angivna tider.
All skjutning med spårljus är förbjuden.
Anslagna ordningsföreskrifter skall följas.
Vid vistelse inom området skall vapnet hållas brutet eller med öppen mekanism.