Viltmål 80 meter 2019

Banan stängd till följd av tjälad förvall.

Vi har ny programvara installerad med fler visningsalternativ.Nya gränslägesbrytare är monterade samt extern markering. (Vi komer att skjuta bl.a björnpasset från 40 m med extern markering, vi kommer även att kunna skjuta på älg- och Dovhjort på 40 m med extern markering)

Träningstider:

April, maj, juni, augusti:            Tisdagar från kl.17.30 (Första tisdagen är 17/4)

September, ½ oktober:             Lördagar från kl.09.00

 

 

Skjutledare klicka här 

Priser klicka här

 

Skjuttider

Skott får inte avlossas utanför nedan angivna tider.

Undantag: 22 Lr.

                 Juni & Juli           övriga året

Vardagar.   09.00-21.00        09.00-21.00

Fredag.      09.00-18.00        09.00-18.00

Lördag.      09.00-18.00        09.00-18.00

Söndag.     10.00-18.00        10.00-18.00

Helgaftnar: Midsommarafton ingen skjutning, övriga se lördagar

Ingen skjutning: juldag,nyårsdag,påskdag,pingstdag,midsommardag samt allhelgonadag.

 

Banansvariga:

Conny Larsson 070-3779422

Roger Fors 070-5670478

 


Vid ärenden som rör älgbanan skall någon av banansvariga kontaktas.

Vid behov av klubbgevär för träning eller uppskjutning kontakta provledare.

Ordnings & säkerhetsföreskrifter:

Skjutning får endast ske på angivna tider.

All skjutning med spårljus är förbjuden.
Anslagna ordningsföreskrifter skall följas.
Vid vistelse inom området skall vapnet hållas brutet eller med öppen mekanism.