Viltmål 80 meter 2017

Träningstider:

April, maj, juni, augusti:            Tisdagar från kl.17.30

September, ½ oktober:             Lördagar från kl.09.00

Tisdagen den 6/6 ingen allmänträning (Sveriges Nationaldag).

 

Skjutledare klicka här 

Priser klicka här

 

Skjuttider

Skott får inte avlossas utanför nedan angivna tider.

Undantag: 22 Lr.

                 Juni & Juli           övriga året

Vardagar.   09.00-21.00        09.00-21.00

Fredag.      09.00-18.00        09.00-18.00

Lördag.      09.00-18.00        09.00-18.00

Söndag.     10.00-18.00        10.00-18.00

Helgaftnar: Midsommarafton ingen skjutning, övriga se lördagar

Ingen skjutning: juldag,nyårsdag,påskdag,pingstdag,midsommardag samt allhelgonadag.

 

Banansvariga:

Lars Wahlberg  070-3278805

Roger Fors 070-5670478

 


Vid ärenden som rör älgbanan skall någon av banansvariga kontaktas.

Vid behov av klubbgevär för träning eller uppskjutning kontakta provledare.

Ordnings & säkerhetsföreskrifter:

Skjutning får endast ske på angivna tider.

All skjutning med spårljus är förbjuden.
Anslagna ordningsföreskrifter skall följas.
Vid vistelse inom området skall vapnet hållas brutet eller med öppen mekanism.