Bli medlem i Oppunda Jaktskytteklubb

§ 12.

Inträde i klubben kan av dess styrelse medgivas var och en,

man eller kvinna, som kan påvisa att vilja arbeta för klubbens syften.

 

Betala in rätt summa till Bg 5354-0118 och märk betalningen med ditt för och efternamn.

Skriv ett sms till kassören(se Oppunda jsk i menyn) med namn,Adress, Person nr. Tel. nr samt E-post

 

Priser 2022

Senior 400 Kr

Pensionär 300 Kr

Junior 100 Kr

 

 

Välkommen som medlem i Oppunda Jaktskytteklubb!