Kontaktlista Oppunda Jaktskytteklubb 2022

Ordförande Bo Sköld 072-5415964       
Vice ordförande Kurt Thunberg 070-6929255
Sekreterare Roger Fors 070-3289786
Kassör Åsa Berggren
 070-2671142
 Styrelseledarmöter: Jonny Moberg 070-2335531
  Stefan Stedtlund  070-6540556
   Anders Lidbäck  0702094975
  Niklas Kristoffersson 070-8949687
  Roger Lundin 073-9938486
 Suppleanter: Eva Andersson 070-2187361
  Daniel Söderström 070-6727899
 Tävlingskommitté: Kurt Thunberg
 070-6929255
  Roger Forss
070-3289786
  Stefan Stedtlund
 070-6540556
Ansvarig 80 m:
 Roger Forss  070-3289786
Anvarig 50 m:
Anders Lidbäck
070-5670478
Ansvarig skeet:
Stefan Stedtlund
 070-6540556
Ansvarig trap:
Daniel Söderström 070-6727899
Ansvarig Compaq:
Jonny Moberg
070-2335531
Ansvarig ungdomsskytte: Vakant
Sportskytte: Kurt Thunberg 070-6929255
Webansvarig:    
Stugfogde: Daniel Söderström  070-6727899