Verksamhets- och miljöplan

 

                     FÖR OPPUNDA JAKTSKYTTEKLUBB.

                                 Reviderad 15 april 2015

 

Nya stadgar

 

 

Planerade miljöåtgärder:

 • Fortsatt arbete på inskjutningsbanan. Genomfört
 • Fortsatt arbete för bullerdämpning på 50m banan och inskjutningsbanan.
 • Bullerdämpning vid skeet-banorna genom att klä torn/låda med bullerdämpande material.
 • Frivillig begränsning av skjuttider, särskilt skott lossade utanför skjuthall.Genomfört
 • Återkommande protokollförd bullermätning vid banan och vid "känsliga" punkter.
 • Gjutning av skyddsmur i 50m banans förlängning mot 80m banan då rikoschettrisk föreligger i skjutledarens "döda vinkel".Genomfört
 • Källsortering och avfallshantering.Genomfört
 • Hanteringsanvisning för handhavande av lerduvor (krossduvor) med hänsyn till giftigt innehåll och uppsamling av viss procent av krossduvor.

 

Mål för verksamheten:

 Föreningens mål är att erbjuda våra medlemmar en optimal anläggning för tränings- och tävlingsskytte alla kategorier,
ge förutsättning för att utveckla nya aktiviteter samt att värva nya medlemmar.

 • Fortsatt träning/tävling på skeet, trap och compac banor.
 • Organiserad träning på alla banor såväl kula som hagel förlagd till tisdagar för att öka möjlighet till kamratliga samvaron.
 • Tävlingar förlagda till torsdagar. Särskilda aktiviteter förlagda till andra dagar.
 • Öka möjligheten för "vanliga" jägare att träna alla former av skytte såväl hagel som kula.
 • Utse instruktörer/medhjälpare med ansvar för respektive gren och träningsdag enl. lista.
 • Uppmuntra "vanliga" jägare och jaktlag att träningsskjuta på älg -och råbanan.
 • Utveckla gris -och björnskyttet ytterligare. Annorlunda träning/tävling kan locka.
 • Heldagsaktivitet i samband med Katrineholmsveckan
 • Utveckla uthyrning av banorna/del av banan till föreningar- företag- grupper. Ansvarig medlem från OJS måste alltid finnas med. Ordna dag/helg-läger för vuxna och ungdomar.
 • Färdigställa separat hagelbana för jägarexamen .
 • Samarbeta med Studiefrämjandet för träning av jägarexamenselever, Kurser i praktiskt skytte för äldre jägare m.m.
 • Arbeta för ungdomsskytte. Starta upp en ungdomssektion.
 • Fungerande och uppdaterad hemsida. Gamla resultatlistor tas bort 1.4 påföljande år.
  Kort-Kort info från styrelsemöte och förening under "Nyheter" på hemsidan.
 • Lista på arbetsuppgifter att utföras/ansvaras för av enskilda medlemmar på resp. bana.